เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย กอริลล่า พัลพ จำกัด บริษัท ไทย กอริลล่า พัลพ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2551 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ TGI Group โดย TGI Group มีสาขาอยู่ทั่วโลก และมีบริษัทในเครือจำนวนมากมายที่มีความชำนาญในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม